Uitvaartvideo

Beeld weerspiegelt emotie
Het verlies van een dierbare verwerkt ieder mens op zijn eigen manier.
Een weergave van de uitvaart kan helpen bij het rouwproces en het afscheid nemen.

Tot in details
Een uitvaart gaat gepaard met veel emotie. Dit zorgt ervoor dat sommige details vaak aan de mens voorbijgaan op deze verdrietige dag.
De uitvaartvideo zorgt ervoor dat deze waardevolle details worden vastgelegd.
Ook kan men de woorden van eventuele sprekers terug zien en goed beluisteren.
Hoe fijn is het voor de dierbaren, die niet aanwezigen konden zijn bij de uitvaart, toch een gevoel te geven bij de uitvaart aanwezig te zijn geweest?

Professionele aanpak
Bij een eerste afspraak/intake bespreek ik de wensen van de nabestaanden en inventariseer ik de belangrijke informatie zoals; de datum, tijdstip, programma en locatie van de uitvaart
Tijdens de uitvaart zal ik zo discreet mogelijk aanwezig zijn en op respectvolle wijze omgaan met alle aanwezigen.

Meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Voor het maken van de juiste vertaalslag van boodschap naar beeld en het doel van de uitvaart video, benader ik elke opdracht met professionele blik en heb oog voor de mens. Ik adviseer waar nodig en denk pragmatisch mee in oplossingen en concepten. Persoonlijke contact en het inventariseren van de wens van de klant is hierbij essentieel.

Foto voorstelling (muziek en beeld tijdens een uitvaartdienst)
Bij een uitvaart wordt vaak muziek (af)gespeeld en in de meeste uitvaartlocaties zijn ook schermen aanwezig waar een film of foto voorstelling afgespeeld kan worden. Hoe mooi is het om tijdens de uitvaart, een overleden dierbare te herinneren met behulp van één of meerdere fotovoorstellingen met daarbij de favoriete muziek van de dierbare. Op deze manier kun je een uitvaart een persoonlijke tint geven.